And I've got no right to take my place to the human race


Tre saker som jag fann på loppis för mindre än femtio riksdaler. Ganska bra ändå tycker jag.

6 kommentarer: