28 DECEMBER
Beskriv dig själv med tre ord.

--

Describe yourself in three words.

2 kommentarer: